Google Hangouts


Hvad er Google Hangouts?
Google Hangout er en Web 2.0 platform for interaktiv kommunikation mellem op til 10 deltagere ad gangen. Funktionen integrerer live lyd- og videotransmission, og som en del af Google+'s familie af Web 2.0-værktøjer, kan deltagerne hente fil-dokumenter fra Google Drev, ligesom der også kan importeres video- og lydfiler fra eksterne drev, som deltagerne sammen kan skrive, kommentere og redigere i.
En nyere funktion, "Google Hangout on Air", tillader den bruger, der starter en hangout-session, at optage hele sessionen, der så efterfølgende kan udgives på brugerens tilhørende YouTube-kanal.
Som navnet "Hangout" også foreslår, faciliterer programmet et digitalt miljø, der i betydelig grad minder om den sociale fysiske virkelighed, deltagerne ellers bevæger sig i, og hvor man har mulighed for (relativt) frit og uforbeholdent at være sammen med andre og "hænge ud".

Med hvilket formål kan Google Hangouts anvendes?
"Hangout on Air"-funktionen lægger i læringssammenhænge op til eksempelvis kortere videooptagelser med oplæg, instruktion og eksemplificering, som studerende og undervisere kan afspille gentagne gange i både undervisningen og forberedelsen.
Med kombinationen af video, lyd og skrivefunktionerne er værktøjet desuden oplagt til at yde mundtlig vejledning over distance, og samtidig dokumentere vejledningens indhold og perspektiver ved at inddrage skrivefunktionen.
I læringssammenhænge er Google Hangouts særdeles anvendeligt som et samarbejdsværktøj. Programmets design og funktioner understøtter kompleks og refleksiv kommunikation og letter problembaseret læring i grupper.
Google Hangouts understøtter for så vidt både den kollaborative og kooperative samarbejdstype, hvor en opgave løses som henholdsvis en fællesopgave eller som mindre, fragmenterede delopgaver.

Hvad er effekten af Google Hangouts?
Som andre Web 2.0-platforme, danner Google Hangouts et fundament for en engageret social interaktion online. Disse attraktive omgangsformer motiverer deltagerne til at koncentrere sig om et givent formål, fx en fælles løsning af en opgave.
Gruppearbejde mellem elever og studerende afvikles fleksibelt i tid og rum, og underviserens mulighed for at stille komplicerede opgaver, der kræver fokus og ro, er udvidet.
Hvad kræver det af igangsættelse?
Som et hvert andet værktøj i Google, kræver det en Google-konto, der kan oprettes gratis via google.com. Herefter logger man ind som bruger, hvor man på egen hånd kan starte et hangout, eller afvente en invitation til at hænge ud med andre.
Af hardware kræver det en mikrofon og et webkamera, som oftest er indbygget i pc'er og Smartphones.

Yderligere informationer
Find flere produktinformationer her.